Request Your Content


Partners: The Movie IV

Yutaka Mizutani

Ukyo Sugishita

Takashi Sorimachi

Wataru Kaburagi

Kazuki Kitamura

black clothes’ man

Takeshi Kaga

Maku Ryu

Anju Suzuki

Sachiko Tsukimoto

Takashi Yamanaka

Keiji Serizawa

Seiji Rokkaku

Mamoru Yonezawa

Ryûji Katagiri

Kanji Uchimura

Satoshi Jinbo

Haruki Okochi

Yukie Nakama

Miyako Yashiro

Mitsuhiro Oikawa

Takeru Kanbe

Kôji Ishizaka

Mineaki Kai

Daikichi Sugawara

Tetsuo Yamasak

Eisuke Sasai

Yosuke Origuchi

Sorry we Failed to Collect any Trailers for this movie right now

Short Details

A mysterious international crime organization makes a demand of 900 million yen from the Japanese government for the release of hostages. The group then targets a victory parade of a world sports game to commit indiscriminate terror.

Related Movies

Recently Viewed Movies