Request Your Content


Seven Samurai

Toshirō Mifune

Kikuchiyo

Takashi Shimura

Kambei Shimada

Yoshio Inaba

Gorobei Katayama

Seiji Miyaguchi

Kyuzo

Minoru Chiaki

Heihachi Hayashida

Daisuke Katô

Shichiroji

Isao Kimura

Katsushiro Okamoto

Keiko Tsushima

Shino

Yukiko Shimazaki

Rikichi's Wife

Kamatari Fujiwara

Manzô - Father of Shino

Yoshio Kosugi

Mosuke

Bokuzen Hidari

Yohei

Yoshio Tsuchiya

Rikichi

Kokuten Kôdô

Gisaku, the Old Man

Eijirō Tōno

Kidnapper

Jun Tatara

Coolie A

Atsushi Watanabe

Bun Seller

Toranosuke Ogawa

Grandfather of Kidnapped Girl

Isao Yamagata

Samurai

Kichijirô Ueda

Bandit Scout

Toshio Takahara

Samurai with Gun

Hiroshi Hayashi

Weak Ronin

Sachio Sakai

Coolie #2

Noriko Sengoku

Wife of Gono Family

Noriko Honma

Woman Farmer

Shôichi Hirose

Bandit

Haruo Nakajima

Bandit

Takeshi Katô

Samurai Wandering through Town

Tatsuya Nakadai

Samurai Wandering through Town

Ken Utsui

Samurai Wandering through Town

Akira Kurosawa

Directing

Akira Kurosawa

Writing

Akira Kurosawa

Editing

Teruyo Nogami

Directing

Masaru Satô

Sound

Haruo Nakajima

Crew

Teruyo Nogami

Production

Short Details

A samurai answers a village's request for protection after he falls on hard times. The town needs protection from bandits, so the samurai gathers six others to help him teach the people how to defend themselves, and the villagers provide the soldiers with food. A giant battle occ. . .

Related Movies

Recently Viewed Movies