Request Your Content


Samurai Fiction

Morio Kazama

Hanbei Mizoguchi

Tomoyasu Hotei

Rannosuke Kazamatsuri

Tamaki Ogawa

Koharu Mizoguchi

Mitsuru Fukikoshi

Heishiro Inukai

Mari Natsuki

Okatsu

Taketoshi Naitô

Kanzen Inukai

Kei Tani

Kagemaru

Ken Osawa

Tadasuke Kurosawa

Hiroshi Kanbe

Gosuke

Tomoyasu Hotei

Sound

Short Details

Three centuries ago, a precious sword has been stolen by Kazamatsuri -- the sword, which historic and symbolic value is priceless for the clan (Shogun Tokugawa donated it to clan 80 years before that, at the same time that he established them as the local rulers). Lord's counselo. . .

Related Movies

Recently Viewed Movies