Request Your Content


Paprika

Megumi Hayashibara

Paprika / Atsuko

Tōru Furuya

Tokita Kohsaku

Kouichi Yamadera

Osanai Morio

Katsunosuke Hori

Shima Tora-taroh

Daisuke Sakaguchi

Himuro Kei

Mitsuo Iwata

Tsumura Yasushi

Rikako Aikawa

Kakimoto Nobue

Satoshi Kon

Jin-nai

Akio Otsuka

Kogawa Toshimi

Satoshi Kon

Directing

Masafumi Mima

Sound

Satoshi Kon

Writing

Short Details

When a machine that allows therapists to enter their patient's dreams is stolen, all hell breaks loose. Only a young female therapist can stop it: Paprika.

Related Movies

Recently Viewed Movies