Request Your Content


Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno

Takeru Satoh

Kenshin Himura

Yu Aoi

Megumi Takani

Tatsuya Fujiwara

Makoto Shishio

Yusuke Iseya

Aoshi Shinomori

Emi Takei

Kaoru Kamiya

Yosuke Eguchi

Hajime Saito

Munetaka Aoki

Sanosuke Sagara

Ryunosuke Kamiki

Sojiro Seta

Tao Tsuchiya

Makimachi Misao

Min Tanaka

Kashiwazaki Nenji

Yukiyoshi Ozawa

Ito Hirobumi

Kenichi Takito

Sadojima Hoji

Yuria Eda

Masukami

Keishi Otomo

Directing

Nobuhiro Watsuki

Writing

Keishi Otomo

Writing

Short Details

Kenshin has settled into his new life with Kaoru and his other friends when he is approached with a request from the Meiji government. Makoto Shishio, a former assassin like Kenshin, was betrayed, set on fire and left for dead. He survived, and is now in Kyoto, plotting with his . . .

Related Movies

Recently Viewed Movies