Request Your Content


Black Coal, Thin Ice

Wang Xuebing

Liang Zhijun

Kwai Lun-Mei

Wu Zhizhen

Liao Fan

Zhang Zili

Wang Jingchun

Rong Rong

余皑磊

Captain Wang

Jingyang Ni

Su Lijuan

Yi'nan Diao

Directing

Yi'nan Diao

Writing

Short Details

Two former cops start investigating the series of murders that tanked their careers when the killings begin again.

Related Movies

Recently Viewed Movies