Request Your Content


Kitchen in Paris

Dmitri Nazarov

Viktor Barinov

Mark Bogatyrev

Maksim Lavrov

Elena Podkaminskaya

Viktoriya Goncharova

Dmitriy Nagiev

Dmitriy Nagiev

Mikhail Tarabukin

Fedya Yurchenko

Viktor Horinyak

Kostya Anisimov

Sergey Lavygin

Senya Chuganin

Sergey Epishev

Lev Solovyov

Nikita Tarasov

Louis Benois

Olga Kuzmina

Nastya Fomina

Elena Chernyavskaya

Angelina

Irina Temicheva

Eva

Oleg Tabakov

Vincent Pérez

Helena Noguerra

Valery Afanasiev

tourist in Paris

Svetlana Stepankovskaya

girl 1

Gennady Gorbachev

president's guard

Dmitriy Dyachenko

Directing

Alexey Trotsyuk

Production

Vitaly Shlyappo

Production

Denis Zhalinsky

Production

Eduard Iloyan

Production

Maksim Polinsky

Editing

Nikolay Bulygin

Editing

Sergey Dyshuk

Camera

Short Details

The employees of the famous Russian "Claude Monet" restaurant are forced to move their business to Paris.

Related Movies

Recently Viewed Movies