Request Your Content


Wolf Girl and Black Prince

Fumi Nikaido

Erika Shinohara

Kento Yamazaki

Kyouya Sata

Nobuyuki Suzuki

Nozomi Kamiya

Mugi Kadowaki

Ayumi Sanda

Ryusei Yokohama

Takeru Hibiya

Elaiza Ikeda

Aki Tazuka

Tina Tamashiro

Marin Tachibana

Ryo Yoshizawa

Yuu Kusakabe

Nanao

Reika Sata

Riria

Namie Yuki

Rena Takeda

Mayu Nanase

Ryuichi Hiroki

Directing

Short Details

Erika Shinohara (Fumi Nikaido) is a first year of high school student. While talking to friends, she makes up a story about her "boyfriend." In reality, Erika Shinohara doesn't have a boyfriend. Erika's friends soon begin to doubt her story and Erika is also running out of lies. . . .

Related Movies

Recently Viewed Movies