Request Your Content


The Duelist

Pyotr Fyodorov

Yakovlev

Vladimir Mashkov

Earl Beklemishev

Franziska Petri

Aleksandra Iosifovna

Martin Wuttke

German Baron

Sergey Garmash

One-armed nobleman

Yuri Kolokolnikov

Basargin

Aleksandr Yatsenko

Yakovlev Jr.

Yuriy Kuznetsov

Servant

Anton Kuznetsov

merchant, gunsmith

Dmitry Kulichkov

Chichagov

Pavel Tabakov

Prince Tuchkov

Yuliya Khlynina

Marfa Tuchkova

Alexandr Mizev

officer-jailer

Petr Skvortsov

convict

Igor Khripunov

sekundant knyazya Reyna

Arthur Beschastny

steward

Nikolay Butenin

convict

Maksim Osadchiy-Korytkovskiy

Crew

Alexandr Rodnyansky

Production

Sergey Melkumov

Production

Gleb Fetisov

Production

Andrey Ponkratov

Art

Short Details

Returning to Saint Petersburg after a long exile, the dashing Yakovlev, a retired army officer, makes a comfortable living by winning other people's duels. An enigmatic, focused, and extremely skilled professional, he leaves a trail of dead bodies behind him as he swirls through . . .

Related Movies

Recently Viewed Movies