Request Your Content


Survival Family

Fumiyo Kohinata

Yoshiyuki Suzuki

Eri Fukatsu

Mitsue Suzuki

Wakana Aoi

Yui Suzuki

Saburo Tokito

Toshio Saitoh

Norika Fujiwara

Sizuko Saitoh

Takuro Ohno

Ryosuke Saitoh

Jun Shison

Shohei Saitoh

Mickey Curtis

Akira Emoto

Yasuo Daichi

Miki Hayashida

Yu Tokui

Eri Watanabe

Yoji Tanaka

Shinobu Yaguchi

Directing

Shinobu Yaguchi

Writing

Short Details

A world wide electrical outage occurs. Everything that requires electricity comes to a stop. Tokyo is nearly ruined. Yoshiyuki Suzuki (Fumiyo Kohinata) decides to escape from Tokyo with his family.

Related Movies

Recently Viewed Movies